Ehdokas n:o 7 Sari Essayah

Henki loista! Ristin tein.

Henkilöistä

S    Sari

H1  Helluntalaissaarnaaja 

H2  Helluntaisrk:n vanhin

U    Urheilutoimittaja

1. jakeet

Henkilöistä ristin tein:    H1: Henki loista, ristin tein!

Ristil` lista julki.            H2: Ristillistä julki säristä?

Sarista alkaa!                H1: Älkää!

Karsii kera                           Kärsii keräys

ystävällisten veljien.            tavallisten veljien.

Sari ja ystävälliset veljet ristillä. Karsintaan!

2. jakeet

U: Tekö lehtiin              H1: Te kolehtiin 

    aiemminkin,                   äiemminkin!

    heiveröisin?                    Hei! Vero Isin

    Kympin kymmenyksin      kympin kymmenyksin!

Tähän kolehtiin kuuluu panna 10 % eli kymmenys.

urheilit!                  H2: Urheilit,

Tallasit kenkää,             tälläsit - ken kaa?

toista eteen!            H1: Töistä eteen...

Niin meni sun          H2: Niin meni sun 

hellät sääresi!               hellat, saaresi?

Tossua toisen eteen, mutta minne meni hellät sääresi? Töistä eteen naisen katse: meni irtaimisto ja saarikin!

3.jakeet

S: Väitän: hutkin niin     H2: Vai tanhutkin?

    yhteen                          Niin yhteen napa! 

    näpäkästi,  kuin              Kasti kuin 

    uudesti syntynyt.            uudesti syntynyt 

    Talloin edest            H1: Tällöin edest

    näiden mitalien!              naiden mitä lien

U: Näistä                           naista.

Mitaleista kiitos, mutta tanssi napaa vasten on syntiä!

    meriittisi                  H2: Me riittisi 

    tunnemme!                     tunnemme!

S: Ei väki siihen             H1: Ei vaki siihen 

    tyytynyt!                        tyytynyt: 

U: Heran naisesta                Herännäisestä 

    kääri tallissa?                  kaari tällissä!

S: Itse saalista!             H2: Itse - säälistä tuskin -

U: Tuskin tyydytti?               tyydytti

S: Synti, lankesi.                 syntilänkesi.

4. jakeet

S: Mut metallissa            H1: Mut me tällissä

  - valtammeko näistä?          vältämmekö naista?

U: Hanke, tapaus             Hän ketäpä usko?

    köpelöistä                   H1: Peloista - 

    säännöistäkö?                    saan noistako

S: Hiven… takaan!                  hiventäkään?

    Sä näet: muutti!            "Sana" et` muutti?

Arinallaan                          Ärinällään

käristivät hengen.               karistivat hengen.

Kirjeet

H1: Muuten: näitkö sen,     H2: Muuten, naitko 

    et evankelista                     sen etevän?  Kelistä 

    syksyn                               syksyn kielin:

    kielin uusin ( juupeli!)          Uusin - Juupeli -

    latinaa puhuu!                     lätinää puhuu.

    Halleluujaa!                        Hälle luu jää!

Latinan sanakirja on tarpeeton. Sinä, ruotsin ehdot saanut: ilmottaudu kahden tunnin kielikurssille. Opit myös lätinän!

H2: Yhdes henkisen           H1:Yhdes henki Sen!

   ryhtyi synninpäästöön,         Ryhtyi synnin paastoon.

   henkilö viehtyi!                   Henki, lovi ehtyi

   Helluntaihin                        hellun täihin!

   ihme                             H2:Ihme?

   tekopyhin.                     H1:Tekö Pyhin?

   Halleluujaa!                        Hälle luu jää!

   Halleluujaa!                        Hälle luu jää!

Hurmoshenkinen eli loveen langennut.

Helluntaihin ihmeteko pyhin.