Pate-vimman selitys

 Pate-vimman selitys       Pätevimmän selitys

 Rähäkästä selvinnyt,       Rahakasta! Selvin nyt:

       kateista hänkin!       Käteistä hankin!

            Kierrellen       Kierrellen pitkin,

pitkin kaarin piirit,       käärin piirit -

       niin siirrellen       niin siirrellen.

          mies kuitti.      - Mies, kuitti!

         Miljöönänsä       miljoonansa

         sivu karttaa       sivu kärttää

               syrjitty.       "syrjitty".

                Tärkis`tää,      Tarkistaa,

                 kun tilitit:       kun tilit itse

                - Se tutkii        tutkii:

                   hutkien!      - Hutki en, mut

- Mut`miten kesti "kone"?        miten? Kestikö ne

       - "Sinut" kun kiersit?        sinut, kun kiersit...

        - Sinun jälki... ne...         Sinun jalkineesi -

           esimerkki niiden!         merkki niiden?