Vuoden 2008 farmaseutti

Vuoden Farmaseutin sydämen asiana vanhusten lääkehoidon kehittäminen

Suomen Farmasialiitto on valinnut Vuoden Farmaseutiksi Juha Ollilan. Keski-Kotkan apteekissa työskentelevä Ollila on kehittänyt moniammatillista yhteistyötä apteekin ja terveyskeskuksen välillä. Hän on tehnyt mm. uudenlaista yhteistyötä lääkäreiden kanssa havaitsemissaan vanhusten lääkitysongelmissa. Hän on myös osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun iäkkäiden lääkehoidon tilasta, ja tehnyt lääkehoidon kokonaisarviointia tunnetuksi suurelle yleisölle. Vuoden Farmaseutin valinta julkistettiin Farmasialiiton liittovaltuuston syyskokouksessa 14. marraskuuta.

Kotkalaisen Juha Ollilan apteekkifarmaseutin ura on kestänyt yli 25 vuotta. Tänä vuonna Ollila sai lääkehoidon kokonaisarvioitsijan pätevyyden. Hän on toiminut jo vuosia apteekin diabetes- ja astmayhdyshenkilönä. Hän osaa neuvoa asiakkaita monipuolisesti lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä, ja motivoi heitä myös eri sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omaseurantaan.

- Juha Ollila on omaksunut työssään vahvan ammatillisen roolin ja kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan. Hän ei pidä osaamistaan piilossa, vaan kanavoi sen taitavasti työpaikan, terveydenhuollon ja varsinkin potilaan hyväksi, valinnan perusteluissa todetaan.

Vuoden Farmaseutin valinnalla Farmasialiitto haluaa nostaa esiin henkilön, joka on tuonut omalla aktiivisuudellaan ja asiantuntemuksellaan esiin farmaseuttista osaamista. Farmasialiitto myöntää Vuoden Farmaseutin ja Vuoden Proviisorin kunniamaininnat vuorovuosin.

Suomen Farmasialiitto on akavalainen proviisorien, farmaseuttien ja alan opiskelijoiden ammattijärjestö. Liitolla on noin 9 000 jäsentä, joista valtaosa työskentelee yksityisissä apteekeissa. Apteekkien lisäksi farmasian asiantuntijoita on sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääketeollisuudessa ja mm. Lääkelaitoksella.  

(Suomen Farmasialiiton lehdistötiedote 14.11.2008)