Motto

Ken riistaa Ken riistää

hengen etsii, hengen - etsii?

itse saalista hänkin Itsesäälistä hankin

Paavalin kirjurin päävälin kirjurin